Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2012

madmuazel
2552 6d69 500
madmuazel
Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie , szybko nadrobisz zaległości.
— J. Marsden, "Jutro 2"
Reposted fromzapasowemysli zapasowemysli
madmuazel
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— B. Prus, "Lalka"
Reposted fromzapasowemysli zapasowemysli
madmuazel
2530 8450
Reposted fromdailylife dailylife
madmuazel
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— B. Prus, "Kamizelka"
Reposted fromzapasowemysli zapasowemysli

August 18 2012

madmuazel
5368 f097
Reposted fromsadurday sadurday
madmuazel
Play fullscreen
in every day there should be something this good
Reposted fromhairinmy hairinmy
madmuazel
5483 277f
Colour <3
Reposted fromKashydlynol Kashydlynol
madmuazel
5501 fdff
Reposted fromibsens ibsens
5785 f691

isaiahsucks:

im bored

madmuazel
5792 05c7
Reposted fromKashydlynol Kashydlynol
madmuazel
5802 ee38
Reposted fromaggape aggape
madmuazel
Reposted fromwormstache wormstache viakamlot kamlot
madmuazel
7483 8d1f
Reposted frommarvellous marvellous viakamlot kamlot

July 25 2012

madmuazel
Po pierwszym pocałunku wiedziałam, że już nigdy nie chcę całować innych warg.
— Valerie ` V jak Vendetta`
Reposted fromarizonadream arizonadream viadiebitch diebitch
madmuazel
3605 d953 500
Reposted fromZircon Zircon viaSayid Sayid
madmuazel
9641 a8b2 500
Reposted frommef mef viaSayid Sayid
madmuazel
Reposted frombartch bartch viasavor savor
madmuazel
7353 85e8
Reposted fromcontroversial controversial viasober sober
madmuazel
8660 df3e
hadyz!
Reposted fromgriber griber viadziza dziza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl